Trần Văn Đức

Trần Văn Đức

Năm sinh: 1989
Quê quán: Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp trường đại học: Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TP.HCM